[accordion]

[toggle title=”Kan man ta Levaxin/Euthyrox på kvällen?”]
Fråga
Spelar det någon roll om man tar levotyroxin på morgonen eller kvällen?

Svar
Levotyroxin, som är en syntetisk form av sköldkörtelhormonet tyroxin (T4), är den verksamma substansen i Levaxin och Euthyrox och dagens standardbehandling vid hypotyreos. Levotyroxin var 2019 det tredje vanligaste läkemedlet bland kvinnor i Sverige.

Det vanligaste är att ta Levaxin eller Euthyrox på morgonen. För bästa upptag rekommenderas att man tar tabletterna fastande, 30 minuter till en timme innan frukost och/eller kaffe. Men det går lika bra att ta medicinen på kvällen. Faktum är att det visat sig att upptaget av levotyroxin kan vara högre om tabletten tas 3-4 timmar efter kvällsmål jämfört med 30 minuter innan frukost. En del personer upplever dessutom att de sover bättre om de tar Levaxin eller Euthyrox på kvällen.

Mat, kaffe, vissa läkemedel och kosttillskott minskar upptaget

Levotyroxin tas upp i tunntarmen och för att upptaget ska bli så bra och jämt som möjligt rekommenderas att man tar medicinen på tom mage. Det är väl känt att mat, kaffe och vissa läkemedel och kosttillskott minskar upptaget av levotyroxin. Det gäller särskilt tillskott av järn, kalcium och magnesium samt vanliga läkemedel som minskar magsyra, som omeprazol och så kallade antacida. Dessa bör därför tas med 4 timmars mellanrum.

 • Ta levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) vid samma tidpunkt varje dag.
 • Om du tar levotyroxin på morgonen – ta tabletten minst 30 minuter till en timme innan du äter frukost och/eller dricker kaffe.
 • Om du tar levotyroxin på kvällen – ta tabletten minst 3 till 4 timmar efter dagens sista måltid.
 • Tillskott av järn, kalcium och magnesium minskar upptaget av levotyroxin. Ta dessa med 4 timmars mellanrum.
 • Flera läkemedel minskar upptaget av levotyroxin, till exempel omeprazol och andra preparat som minskar magsyran.
 • Om det är möjligt – undvik att ta levotyroxin samtidigt som andra läkemedel (låt det gå minst 4 timmar emellan). Om du är osäker, prata med din läkare.

Rådgör alltid med behandlande läkare innan du gör några förändringar i hur du tar din sköldkörtelmedicin. Vid påtaglig förändring av matvanor eller tidpunkt för tablettintag kan dosen av sköldkörtelhormon behöva justeras.

Referenser

Fass.se

Bolk N, Visser TJ, Nijman J, Jongste IJ, Tijssen JGP, Berghout A. Effects of evening vs morning levothyroxine intake: a randomized double-blind crossover trial. Arch Intern Med. 2010; 170(22):1996-2003. doi: 10.1001/archinternmed.2010.436.

Chon DA, Reisman T, Weinreb JE, Hershman JM, Leung AM. Concurrent Milk Ingestion Decreases Absorption of Levothyroxine. Thyroid. 2018; 28(4):454-457. doi: 10.1089/thy.2017.0428.

Benvenga S, Bartolone K, Pappalardo MA, Russo A, Lapa D, Giorgianni G, Saraceno G, Trimarchi F. Altered intestinal absorption of L-thyroxine caused by coffee. Thyroid. 2008;18(3):293-301. doi: 10.1089/thy.2007.0222.

Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al.; American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism. Thyroid. 2014;24(12):1670–1751. doi: 10.1089/thy.2014.0028.

[/toggle]

[toggle title=”Hur påverkas resultatet om jag tar min sköldkörtelmedicin på morgonen innan blodprov?”]
Fråga
Har du också varit med om att få olika besked på vårdcentralen när det gäller uppehåll med sköldkörtelmedicin eller inte innan provtagningen? Hur påverkas egentligen resultatet? Vi reder ut begreppen nedan!

Svar
Det korta svaret är att det beror på vilken medicin du tar och vilka prover som tas.

 • För mest tillförlitliga resultat rekommenderas att man tar proverna fastande direkt på morgonen före dagens dos av sköldkörtelhormon. Det är också bra att göra på samma sätt vid varje provtagning så att dina provresultat blir jämförbara över tid.

Vanliga labbtester  – Det vanligaste provet läkare använder som vägledning för att ställa in medicineringen är TSH. Ofta tas även fritt T4 och ibland fritt T3.

TSH (tyreoideastimulerande hormon, tyreotropin) är ett styrhormon som hypofysen frisätter för att reglera nivåerna av sköldkörtelhormon i kroppen.

 Fritt T4 (tyroxin) är det huvudsakliga hormonet som produceras i sköldkörteln och är ett prohormon som omvandlas i vävnadernas celler till aktivt hormon, T3. Större delen av T4 är proteinbundet – fritt T4 mäter obundet T4 som är tillgängligt för cellerna.

 Fritt T3 (trijodtyronin) produceras dels i sköldkörteln men till största delen via omvandling av T4 i cellerna i kroppens vävnader. Större delen av T3 är proteinbundet – fritt T3 mäter obundet T3 som är tillgängligt för cellerna.

 Om du behandlas med levotyroxin/T4 (Euthyrox, Levaxin)

Halveringstiden för T4 i blodet är cirka 6-7 dygn, vilket betyder att när du efter 4-6 veckor är inställd på en dos, så tar det 6-7 dygn för 50% av dosen att lämna kroppen. När forskare studerade nivåerna av TSH, fritt T4 och fritt T3 hos patienter med hypotyreos fann man att TSH-värdet var något lägre under de första 12 timmarna efter att man tagit sin T4-medicin för att därefter ligga på en något högre nivå. Nivåerna av fritt T4 ökade tillfälligt från cirka 2 timmar efter dos och nådde tillbaka till jämviktsnivån efter 12 timmar fram till nästa dos.

Om du till exempel tar Euthyrox eller Levaxin kl 7 på morgonen och sedan tar blodprovet kl 9 kan testet visa ett falskt förhöjt T4-värde, vilket skulle kunna leda till att läkaren sänker din dos trots att T4 egentligen ligger på en lägre nivå under större delen av dagen.

 • För att få ett tillförlitligt värde för TSH och fritt T4 när du medicinerar med Euthyrox eller Levaxin bör det gå minst 13-24 timmar mellan senaste dos och provtagningen.

Om du behandlas med liotyronin/T3 (Liothyronin, Cytomel, NDT/sköldkörtelextrakt)

Halveringstiden för T3 i blodet är cirka 1-2 dygn, vilket gör att koncentrationen av T3 svänger mer över tid än för T4 som har en betydligt längre halveringstid. Detta är anledningen till att man ofta säger att provsvaren är svårare att tolka vid kombinationsbehandling. När forskare studerade nivåerna av TSH, fritt T4 och fritt T3 hos patienter med hypotyreos som behandlades med T4+T3 1 gång per dag, fann man att nivåerna av TSH var nedtryckta under 5 timmar efter dos för att sedan stiga igen upp till 13 timmar efter dos och därefter stabiliseras. Nivåerna av fritt T3 ökar snabbt efter dos och når sin maximala koncentration efter 1-2 timmar för att efter cirka 4 timmar sjunka tillbaka.

Sammanfattning

 • När du tar läkemedel som innehåller T3 kommer labbtesterna att påverkas både av hur lång tid det gått sedan senaste dos, men också av hur doserna fördelats under dagen.
 • För att minska hormonsvängningarna brukar man rekommendera att dela upp dosen av T3-innehållande medicin på 2-3 gånger per dag.
 • För att få ett tillförlitligt värde för TSH och fritt T3 när du tar medicin som innehåller T3 bör det gå minst 13 timmar mellan senaste dos och provtagningen.
 • Det är viktigt att göra på samma sätt varje gång för att kunna jämföra provsvaren över tid.

 Biotin kan störa analysen

Höga halter av biotin (vitamin B7), som är vanligt i kosttillskott för bland annat hud och hår, kan orsaka falskt förhöjda värden av T4 och T3 samt falskt låga TSH-värden (gäller biotindos >5 mg/dag).

 • Det rekommenderas att upphöra med tillskott som innehåller höga halter av biotin 48 timmar innan man tar sköldkörtelprover.

 Referenser

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Tionde upplagan. 2018

Fass.se

Saravanan P, Siddique H, Simmons D, Greenwood R, Dayan C. Twenty-four Hour Hormone Profiles of TSH, Free T3 and Free T4 in Hypothyroid Patients on Combined T3/T4 Therapy. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2007;115(04):261-267. doi:10.1055/s-2007-973071.

Biotin supplement use is common and can lead to the false measurement of thyroid hormone in commonly used assays. Clinical Thyroidology for the Public. 2018; 11(12):3-4

[/toggle]

[toggle title=”Finns det alternativ till Levaxin?”]
Fråga
Jag mår inte bra, trots behandling med Levaxin. Finns alternativ?

Svar
Kanske finns det utrymme att öka/minska din dos för att se om du mår bättre, men tänk på att det tar sex till åtta veckor efter en dosändring innan du verkligen vet hur du reagerar på den.

En del mår bäst med ett TSH i det nedre referensintervallet och T4 i det övre – men detta är naturligtvis individuellt. Det som ska avgöra är hur DU mår, och vilka symtom DU har.

En del mår bättre med ett tillskott av liotyronin (T3). T3 är ett aktivt sköldkörtelhormon som snabbt går ut i blodet och kan användas i kroppen. Liotyronin tas oftast i kombination med T4 (t ex Levaxin).

Liotyronin kan skrivas ut av vilken läkare som helst med förskrivningsrätt. Tabletterna finns endast i dos 20 mcg, vilket kan vara mycket att börja med. Oftast kan man starta med en fjärdedels tablett. Ibland kan man behöva justera dosen T4 när man börjar ta T3.

Som ytterligare alternativ finns naturligt sköldkörtelhormon (Natural Desiccated Thyroid, NDT). Många patienter som får möjlighet att prova upplever en betydande förbättring jämfört med syntetiska preparat.

För att kunna hämta ut NDT på svenskt apotek krävs att läkaren skriver en licensmotivering och att ett apotek ansöker om licens hos Läkemedelsverket. En godkänd licens gäller i ett år för ett specifikt preparat i viss styrka. Licensansökan måste förnyas varje år liksom vid byte av preparat eller styrka på tabletten.

NDT säljs på licens under bl a följande amerikanska läkemedelsnamn: Armour Thyroid (USP) från Allergan, Nature-Throid (USP) från RLC Labs, och kanadensiska Thyroid från Erfa.

Du kan läsa mer om olika läkemedel för behandling av hypotyreos här.
[/toggle]

[toggle title=”Vilka symtom är vanliga vid hypotyreos?”]
Fråga
Min läkare tycker att mina symtom är diffusa och allmänna. Vilka symtom kan man egentligen få av hypotyreos?

Svar
Här på hemsidan kan du hitta en lång symtomlista över hypotyreossymtom. Skriv ut och markera de symtom du har!
[/toggle]

[toggle title=”Vilka prover tas för att diagnostisera sköldkörtelsjukdom?”]
Fråga
Vilka prover kan vården ta för att diagnostisera sköldkörtelsjukdom?

Svar
De vanligaste sköldkörtelproverna är:

 • TSH (tyreoideastimulerande hormon)
 • fritt T4 (tyroxin)
 • fritt T3 (trijodtyronin)

Vidare kan följande prover tas för att påvisa eventuell förekomst av antikroppar, vilket är den vanligaste orsaken till sköldkörtelsjukdom:

 • TPO-ak (tyreoideaperoxidas antikroppar)
 • TG-ak (tyreoglobulin antikroppar)
 • TRAK (TSH-receptor antikroppar).

Läkaren kan känna på halsen över sköldkörteln om den verkar förstorad, det kan den vara både vid under- och överproduktion. Det är detta fenomen som kallas struma. Man kan också göra en finnålspunktion, där man tar ut ett cellprov från sköldkörteln som man undersöker. Ibland görs också ultraljudundersökning eller skintigrafi.

Det är inte ovanligt med vitamin- och mineralbrister, särskilt brist på vitamin B12-brist, folat, D-vitamin och järn (lågt ferritin).  Därför är det bra att komplettera provtagningen med dessa prover. Brist på dessa kan ge liknande symtom som vid sköldkörtelsjukdom och är viktiga för sköldkörtelhormonernas funktion i kroppen.

Har du redan fått en diagnos är det oftast endast TSH och fritt T4 som tas vid uppföljning. Det är mycket viktigt att läkaren frågar efter hur du mår och om du har kvarstående eller nytillkomna symtom som kan tyda på att behandlingen behöver justeras. Att provsvaren är ”normala”, dvs inom referensintervallet för friska personer är inte alltid tillräckligt utan det gäller att hitta den optimala dosen för just dig som individ.  Vid vilken dos känner DU att du mår som bäst? Detta kan inte läkaren avgöra – vi är alla  olika.
[/toggle]

[toggle title=”Var kan jag hitta en bra läkare som är insatt i sköldkörtelproblematik?”]
Fråga
Jag får ingen bra hjälp. Kan ni rekommendera en bra läkare som är insatt i sköldkörtelproblematik?

Svar
Sköldkörtelförbundet ger inga rekommendationer när det gäller läkare.

I första hand går du till din vårdcentral, din privata läkare eller din företagsläkare.

En del namn dyker upp hos oss som ”bra läkare”, men det handlar oftast om personkemi. Vissa läkare som en del tycker är mycket bra tycker andra är mindre bra, och blir besvikna.

Det bästa brukar vara att snappa upp tips från andra medpatienter i forum för sköldkörtelsjuka, där alla hjälper alla och frikostigt delar med sig av tips och erfarenheter till varandra.
[/toggle]

[toggle title=”Hur ska jag ta min sköldkörtelmedicin?”]
Fråga
Jag äter Levaxin och har alltid tagit den på kvällen, men nu har jag fått reda på att de flesta tar den på morgonen! Jag äter lite mjölk till gröten på morgonen, gör det något?

Svar
De flesta tar medicinen på morgonen före frukost, då den tas upp bättre på fastande mage. En halv till en timma före frukost rekommenderas. Obs att även kaffe och te minskar upptaget av Levaxin! Det går lika bra att ta din sköldkörtelmedicin på kvällen, men vänta då minst tre till fyra timmar efter kvällsmaten. En del sover bättre om de tar medicinen på kvällen, medan andra upplever det omvända.

Flera läkemedel påverkar upptaget av sköldkörtelhormon. Om du tar läkemedel som innehåller aluminium som exempelvis används mot halsbränna, sura uppstötningar och magsår (sk antacida), bör du vänta fyra timmar mellan då dessa ämnen försämrar upptaget av sköldkörtelhormon. Också fiberrik mat och koffeinhaltiga drycker som kaffe, te och energidrycker har visat sig försämra upptaget av sköldkörtelhormon. Det bör gå minst fyra timmar emellan när det gäller kalcium– och järntabletter eller stor mängd kalcium-/järnrik mat (för att vara på den säkra sidan). För kaffe cirka en timme. C-vitamin har visats öka upptaget av sköldkörtelhormon, speciellt hos patienter med gastrit.

Angående intag av kalciumprodukter/järnrik mat i samband med att att man tar sin medicin med sköldkörtelhormon på morgonen, så säger många läkare att detta inte är något problem, så länge frukosten är ungefär densamma. Dosen anpassas ju då efter det eventuella minskade upptaget som kalcium/järn ger. Vi ser dock att det inte är ovanligt att personer med sköldkörteldiagnoser ändrar sin kost under perioder, och för känsliga personer kan detta då ha betydelse om man inte är medveten om kalciumets/järnets påverkan på medicineringen.

De som tar Liothyronin eller NDT delar ofta upp sin dos på flera tillfällen under dagen, till exempel en gång på morgonen och en gång under tidiga eftermiddagen. Även då gäller förstås ovanstående.
[/toggle]

[toggle title=”Samband med andra sjukdomar”]
Fråga
Jag har hört att man kan få andra sjukdomar om man har fel på sköldkörteln, stämmer det?

Svar
Det stämmer att det finns kopplingar mellan olika autoimmuna sjukdomar som till exempel diabetes, vitiligo, celiaki, reumatism, Sjögrens syndrom, B12-brist m fl. Därför är det naturligtvis extra viktigt att sköta sin hälsa och se till att man har en adekvat medicinering.

Vissa SYMTOM på sköldkörtelsjukdom (oftast vid obefintlig medicinering eller undermedicinering) kan i sig vara högt blodtryck, högt kolesterol, karpaltunnelsyndrom, depression och minnesstörningar. Här är det viktigt att behandla sköldkörteln på bästa sätt. I bästa fall kan liknande symtom eller relaterade sjukdomar då upphöra eller förbättras.

Många sköldkörtelpatienter upplever sig bli feldiagnostiserade. Kanske får man en diagnos som depression, utbrändhet, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom utan att sköldkörteln kollats upp grundligt. Vår upplevelse är att en del av dessa patienter har dåliga sköldkörtelvärden i grunden och får fel diagnos.[/toggle]

[toggle title=”Påverkar sköldkörteln kroppstemperaturen?”]
Fråga
Min kroppstemperatur är väldigt låg, kan det ha med sköldkörteln att göra?

Svar
Låg kroppstemperatur är ett konstaterat symtom på sköldkörtelhormonbrist, trots detta används metoden att mäta temperaturen inte alls inom vården i dag. Men många mäter kroppstemperaturen för att själva checka av hur sköldkörteln mår.

Det finns olika metoder hur man bäst mäter den basala kroppstemperaturen, en genomsnittsmätning kan se ut så här:

Använd en termometer som går att använda rektalt. När du vaknar på morgonen tar du tempen direkt, gärna under minst tio minuter. Gör detta flera dagar i sträck vid samma tidpunkt på morgonen.

Menstruerande kvinnor ska utföra testet under menstruationsdag 2–5. Övriga kan mäta närsomhelst.

Är din genomsnittstemperatur stadigt under 36,8 och du har andra kvarvarande symtom kan du eventuellt vara undermedicinerad eller lida av underfunktion.[/toggle]

[toggle title=”Bekosta prover själv via privat labb”]
Fråga
Jag har bekostat prover hos ett privat labb som visar dåliga sköldkörtel- och binjurevärden. Vad jag gör jag nu?

Svar
Du tar med dina provsvar till din läkare och sammanställer samtidigt alla dina symtom och din sjukdomshistorik. Via privat aktör som t ex Blodkollen, Medisera, Mydrop och Werlabs kan du ta dina blodprov för att sedan ta med svaren till din läkare.[/toggle]

[toggle title=”Påverkas sköldkörtelsjukdom av vad vi äter?”]
Fråga
Jag har problem med sköldkörteln – ska jag tänka på något särskilt är det gäller kosten?

Svar
Skolmedicinen rekommenderar ingen särskild kosthållning, men många upptäcker själva att kosten kan spela stor roll. Eventuellt har sköldkörtelsjuka, särskilt om man har den autoimmuna varianten, svårare att spjälka exempelvis för mycket kolhydrater och sockerarter.

Vissa livsmedel (så kallade goitrogena livsmedel) anses också kunna hämma sköldkörtelns aktivitet – exempelvis vitkål, broccoli, brysselkål, spenat, blomkål och stora mängder av sojaprodukter.

Vidare vittnar många också om ett förbättrat mående vid uteslutande, eller ett minskat intag, av gluten- och mejeriprodukter eller övergång till en så kallad autoimmun eller antiinflammatorisk kost.[/toggle]

[toggle title=”Drabbas män av sköldkörtelsjukdom?”]
Fråga
Man hör alltid att problem med sköldkörteln är en kvinnosjukdom. Jag är man, men har många typiska symtom och mår dåligt. Kan jag ha fel på sköldkörteln?

Svar
Javisst kan du ha det. Cirka 95 procent av våra medlemmar är kvinnor, men männen blir alltfler. Cirka 20 procent av de drabbade är faktiskt män. Det finns förmodligen ett mörkertal här också, då män som söker vård kan stöta på läkare som inte tänker på sköldkörteln när patienten är man. Sök vård om du misstänker fel på sköldkörteln.[/toggle]

[toggle title=”Kan man träna vid sköldkörtelsjukdom”]
Fråga
Kan jag motionera som vanligt när jag har fel på sköldkörteln?

Svar
Ja, det kan du göra. Undantaget är om du har hypertyreos (överfunktion) eller har hjärtpåverkan. Då bör du först rådgöra med din läkare.

Det är gynnsamt med motion för immunförsvar och allmänhälsan.

Att röra på sig och få i gång kroppen och ämnesomsättningen är annars mycket bra. Motion är även gynnsamt för immunförsvaret och allmänhälsan. Tyvärr är det många som mår sämre efter fysisk aktivitet och behöver lång återhämtning. Träna på en nivå som du klarar av. Lyssna på din kropp och gör det du kan och orkar, hellre något varje dag än hårdare träning mer sällan.

Raska promenader, yoga och meditation är bra former av träning.

[/toggle]

[toggle title=”Varför går jag inte ner i vikt trots att jag äter Levaxin?”]
Fråga
Varför går jag inte ner i vikt trots att jag medicinerar med sköldkörtelhormon?

Svar
Många med sköldkörtelsjukdom går upp i vikt. En del går ner i vikt när de är välbehandlade, eller får i alla fall lättare att hålla vikten. Delvis kan det bero på att kroppen inte längre samlar på sig så mycket vätska. Andra har fortsatt svårt att gå ner i vikt. För många krävs både en kostomställning och motion för att få i gång ämnesomsättningen, förutom en optimal medicinering.[/toggle]

[toggle title=”Vad kan jag som anhörig göra?”]
Fråga
Jag förstår mig inte på den här sjukdomen – vad kan jag som anhörig göra egentligen?

Svar
Som anhörig till en sköldkörtelsjuk person är du en mycket viktig person.

Du kan lyssna och försöka förstå. Symtomen är inte inbillade. Det går inte att ”rycka upp” sig om man mår dåligt, men förståelse och en hjälpande hand kan vara guld värt för ens livskvalitet och ge kraft.

Det är svårt att få förståelse för denna sjukdom tyvärr, eftersom den oftast inte syns på utsidan. Sjukdomen kan ge smärta, kronisk trötthet, utmattningsproblem, magproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet bland många andra besvär. (Se våra symtomlistor.)

Läs på om sjukdomen, och erbjud dig gärna att följa med på läkarbesök.[/toggle]

[toggle title=”Måste jag ta min medicin?”]
Fråga
Jag har tagit bort hela sköldkörteln för några år sedan. Jag har inte tagit min medicin på ett tag, hur viktigt är det?

Svar
Har du ingen sköldkörtel kvar är det livsviktigt för dig med medicin. Du bör genast gå till läkaren, kolla dina värden och fortsätta medicinera.[/toggle]

[toggle title=”Kan man ta olika dos Levaxin under veckans dagar?”]
Fråga
Jag har blivit diagnostiserad med hypotyreos och äter Levaxin. Finns det några mellanting, typ en tablett så jag hamnar emellan 75 och 100 mg eller kan man ta 75 mg ena dagen och 100 den andra? Kommer kroppen i obalans då?

Svar
Många tar olika stor dos olika dagar och tycker att det fungerar bra. Andra mår bättre på en jämnare dos – du får prova dig fram. Levaxin finns i flera olika styrkor: 25, 50, 75, 100, 125, 150 och 200 mikrogram. Du kan även ta halva tabletter[/toggle]

[toggle title=”Hur kan jag komma i kontakt med andra drabbade”]
Fråga
Jag skulle vilja ha kontakt med någon som har samma eller liknande problem som jag. Hur gör jag?

Svar
Vi har länsföreningar och grupper eller nätverk ute i landet, där du kan få information om träffar, föreläsningar och andra events i din närhet. Se information på hemsidan under fliken ”Föreningar”. I dagsläget nås dessa grupper oftast via en facebookgrupp, dit du kan söka dig. Dessa grupper är slutna, och allt innehåll visas endast för de som är med i gruppen. Länkar till facebookgrupperna hittar du här. Har du frågor kring hur detta fungerar, eller om du själv vill vara med och starta upp en regional eller lokal förening, mejla till info(at)skoldkortelforbundet.se. Som medlem i Sköldkörtelförbundet får du också tillgång till förbundets slutna Facebookgrupp.

[/toggle]

[toggle title=”Vad gäller för medlemskap i Sköldkörtelförbundet?”]
Fråga
Jag funderar på att bli medlem. Vad gäller för medlemskap?

Svar
Du anmäler dig genom att klicka på ”Bli medlem” på startsidan eller under Förbundet i menyn, och följer instruktionerna.

Som medlem stödjer du vårt arbete och gör vår röst starkare, men du får också:

 • Specialpriser eller fri entré på våra föreläsningar
 • Möjlighet att träffa andra medlemmar på din hemort
 • Nyhetsbrev med aktuella händelser och nya rön
 • Tillgång till förbundets slutna Facebookgrupp för betalande medlemmar
 • Rabatter till samarbetspartners inom vård och hälsa

På förbundsmötet är alla medlemmar välkomna att delta, rösta om frågor kring förbundets arbete och välja styrelse. Ett medlemskap i Sköldkörtelförbundet kostar 250 kr per år. Medlemskapet är per kalenderår (1 januari–31 december). Nya medlemmar efter den 1 september erhåller medlemskap även nästkommande år.[/toggle]

[toggle title=”Vi har svårt att bli gravida. Kan det ha med sköldkörteln att göra?”]
Fråga
Min sambo lider av problem med sköldkörteln. Hon tar Levaxin för detta. Vi försöker också skaffa barn – men har fått missfall flera gånger. Kan det ha med sköldkörteln att göra?

Svar
När man har hypotyreos är det extra viktigt att vara så väl medicinerad som möjligt när man försöker bli gravid.  Vissa fertilitetskliniker förespråkar att TSH för säkerhets skull bör ligga runt 1,0, och inte högre.

I denna studie rekommenderas TSH <1,2 hos levotyroxinbehandlade om man försöker blir gravid:

2010 Oct;20(10):1175-1178. The Relationship of Preconception Thyrotropin Levels to Requirements for Increasing the Levothyroxine Dose During Pregnancy in Women with Primary Hypothyroidism.

I denna studie rekommenderas sköldkörtelhormonbehandling av alla med positiva sköldkörtelantikroppar (TPOAk) om TSH inte är <1,0:

To Treat or Not to Treat Euthyroid Autoimmune Disorder during Pregnancy? Debiève F, Dulière S, Bernard P, Hubinont C, De Nayer P, Daumerie C. Gynecol Obstet Invest. 2008 Dec 18;67(3):178-182

[/toggle]
[/accordion]

Senast uppdaterad: 2021-01-28