Patienter berättar

Att höra andras erfarenheter kan ge kraft och inspiration, eller bara trösten att man inte är ensam. Läs gärna om några av våra medlemmars resor i sköldkörtelsjukdom.

Camilla – Missfall

Camilla, ca 27, universitetsstuderande, söker vårdcentralen upprepade gånger för trötthet, flertalet urinvägsinfektioner och mag- och tarmproblem. Blodstatus och Hb är inom referens. Sköldkörtelhormonerna TSH och T4 befinner sig i referensvärdenas ytterkanter.

Patienten, som läser till biomedicinsk analytiker, ber att få antikroppar mot sköldkörteln testade. Resultatet för TPO-antikroppar blir positivt. Vid palpation upptäcks en förstorad sköldkörtel.

Camilla, nu 28, genomgår operation av sköldkörteln. Halva sköldkörteln avlägsnas, med löfte om att den kvarvarande loben ska ta över produktionen. Inga uppföljande prover tas.

Camilla, 29, söker vårdcentralen akut fem månader efter operation. Patienten är obeskrivligt trött och frusen, har svåra koncentrations- och minnesproblem, är apatisk och deprimerad, påvisar viktuppgång, får kramper, mjölksyra, hjärtklappning samt andnöd vid kortvarig normal ansträngning, är muskelsvag, har ingen menstruation, har torr hud och torrt hår samt svårt förstoppad. TSH är >100. Levaxin 50 mikrogram sätts in akut. Camilla sjukskrivs.

För Camilla tar det 1,5 till 2 år innan livet börjar att återvända. Initialt pendlar dock TSH och T4 trots noggrann medicinering. Patienten känner sig inte helt återställd, trots att värdena ligger inom referens. Camilla efterfrågar annan medicin och får svaret att det inte finns någon. Camilla remitteras ej vidare. Patienten känner sig kränkt vid sina årliga besök på vårdcentralen.
Patienten, som är i fertil ålder, får ingen information från sjukvården gällande autoimmun hypotyreos och graviditet.

Camilla, 36, byter vårdcentral och träffar läkare som inte enbart ser till referensvärdena utan till patientens mående. Patienten har ett ganska pressat TSH och mår riktigt bra. De diskuterar en eventuell graviditet. Camilla ombeds höra av sig till barnmorska så snart en graviditet är konstaterad.

Kontakt tas med barnmorska kort därefter. Camilla tycker att medicineringen av Levaxin ska höjas omgående. Barnmorskan ger lugnande besked om att det kan vänta. Camilla kontaktar ytterligare två barnmorskor på skilda kliniker och får samma svar.

Patienten genomgår ett ultraljud och ett missfall konstateras. Fostret är i vecka 12+1. Camilla kräver att TSH och T4 ska tas. Proverna är utom referens. Patienten är väl medveten om att missfall kan bero på andra orsaker.

Nu försöker Camilla att bli gravid på nytt och har kontakt med specialistklinik