Länken mellan sköldkörtelsjukdom och celiaki

Svullen, nedstämd eller trött? Det kan vara hypotyreos eller celiaki – ibland både och. Det är inte ovanligt att dessa autoimmuna sjukdomar går hand i hand.

I Sverige behandlas drygt 465 000 personer för hypotyreos. Den vanligaste typen är autoimmun och kallas Hashimotos tyreodit. Mörkertalet är troligen stort då symtomen ofta kommer smygande, är diffusa och därför enkla att bortförklara med orsaker som stress. Ofta mår vi inte bra trots att vi får behandling för hypotyreos, ibland på grund av vi har ytterligare en autoimmun diagnos.

Vanligt med sköldkörtelsjukdom vid celiaki – och tvärtom

Celiaki är en annan, ofta förekommande, autoimmun sjukdom och 150 000 personer har diagnosen. Upp till 30 procent av alla med celiaki har också hypotyreos. Samtidigt har upp till sju procent av alla med hypotyreos celiaki. Det finns flera anledningar till att celiaki och sköldkörtelsjukdomar kan drabba dig samtidigt.

  • De har gemensamma genetiska orsaker
  • Båda är relativt vanliga autoimmuna sjukdomar
  • En autoimmun sjukdom ökar risken att diagnosticeras med fler

Även du med den vanligaste formen av hypertyreos – Graves sjukdom har större risk än allmänna befolkningen att vara drabbad även av celiaki. Ungefär 10 procent av alla med Graves har även andra autoimmuna sjukdomar. Vissa forskare menar att alla med Graves borde screenas för celiaki.

Både celiaki och hypotyreos påverkar hela kroppen, därför har sjukdomarna också gemensamma symtom. Det kan handla om förstoppning eller andra symtom från mag-tarmkanalen, ledsmärta, trötthet, depression, håravfall, infertilitet eller oregelbunden mens samt missfall. Rätt tester kan ge besked om du har en eller båda diagnoserna.

Celiaki kan göra att du tar upp läkemedel sämre, inklusive läkemedel för hypotyreos. Svängande hormonvärden på blodprover kan därför vara en indikation att du har en inflammation i tarmen, möjligen orsakad av celiaki.

Gluten är ett protein i många av våra vanligaste sädesslag. Behandlingen vid celiaki är en helt glutenfri kost. Men kan glutenfri kost vara en bra idé även vid hypotyreos? Gluten sägs kunna förvirra immunförsvaret att attackera sköldkörteln men det tros också kunna öka risken för hypotyreos genom dess påverkan på tarmen. I dagsläget finns inget entydigt svar på frågan, men många med hypotyreos upplever sig haft nytta av att utesluta gluten.

Katarina Fornander har en magister i Biomedicin från KI och är journalist inom medicin och hälsa. Hon har skrivit ”Efter Graves – Din väg till läkning” om Graves sjukdom, som är den vanligaste typen av hypertyreos och vad du kan göra för att återhämta dig efter sjukdomen. Hennes senaste bok är ”Sköldkörteldagboken – 6 månader med nya insikter om din hälsa”, där du kan skapa en hälsobok som handlar om dig och vad du mår bra av.

Deprimerad? Det kan bero på sköldkörteln

Det finns ett samband mellan depression och sköldkörtelsjukdom och många lider i onödan. Rätt behandling av sköldkörteln kan förbättra den psykiska hälsan.

– Troligen borde vissa som äter antidepressiv medicin behandlas med sköldkörtelhormoner istället, säger Katarina Lunner från Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörteln är en fjärilsformad körtel på halsens framsida. Den styr ämnesomsättningen, och har en kraftfull inverkan på hela kroppen. Varenda cell, vävnad och organ, allt ifrån muskler och hud till matsmältningssystem, hjärta och hjärna påverkas av sköldkörteln. Hypotyreos får hela kroppen, inklusive hjärnan, att gå på lågvarv. Många patienter lider av försämrad koncentration och minne samt ”hjärndimma” och hjärntrötthet, vilket leder till nedsatt arbetsförmåga och dålig livskvalitet.

– Depression och hypotyreos har ett samband. I vår Sifo-undersökning svarade 23 procent att de har både hypotyreos och depression. Det kan jämföras med att andelen deprimerade i den vanliga befolkningen är 5 procent, berättar Katarina Lunner. Var tionde person med hypotyreos är också drabbad av utmattningssyndrom. Dessutom har Socialstyrelsen rapporterat att kvinnliga patienter med hypotyreos använder 60 procent mer antidepressiva läkemedel än kvinnor som inte har diagnosen.

Hypotyreos och depression kan ibland förväxlas. Så här kan du skilja på sjukdomarna:

Gemensamma symtom

1. Nedstämdhet
2. Trötthet
3. Viktuppgång
4. Förlorad sexlust
5. Koncentrationssvårigheter

Mer typiskt för depression

1. Sömnproblem
2. Ångest, irritation, ilska
3. Låg självkänsla
4. Känsla av hopplöshet
5. Självmordstankar

Troligare hypotyreos

1. Frusenhet
2. Förstoppning
3. Låg puls
4. Torr hud och torrt hår
5. Ont i leder och muskler

Fakta om hypotyreos

· En halv miljon svenskar har hypotyreos, och det är en av våra största folksjukdomar.
· Drabbar främst kvinnor och fler insjuknar med ökad ålder. Den snabbaste ökningen just nu sker dock i åldrarna 20–40 år
· Autoimmun inflammation i sköldkörteln, även kallad Hashimotos sjukdom, är den vanligaste orsaken till hypotyreos.

Artikeln ovan är publicerad i Folkhälsa Sveriges bilaga. Läs hela artikeln här.