Sköldkörtelförbundet - en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom

Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer som lever med sköldkörtelsjukdom och deras anhöriga samt närstående. Vi har funnits sedan 1993 och blev ett riksförbund 2017. Vi arbetar för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med patientlagen (2014:821).

Organisationen

Har du frågor? Kontakta oss!

Vi svarar så fort vi har möjlighet på info@skoldkortelforbundet.se

Vill du nå några nyckelposter direkt så är e-postadresserna:

Ordförande – Anna Bergkvist: anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Ekonomiansvarig – Marie Karlsson: ekonomi@skoldkortelforbundet.se

Fakturor – inbox.lev.1019110@arkivplats.se

Revisorer – Auktoriserad revisor: Micaela Karlström, Allegretto revision, auktoriserad revisor (ordinarie) och Anders Karlén, Allegretto revision, auktoriserad revisor (ersättare). Lekmannarevisorer: Jenna Häivälä (ordinarie), Ghalia Saidav (suppleant). Lekmannarevisorer nås på: revisorer@skoldkortelforbundet.se

Valberedning: Sofie Ivarsson (sammankallande) och Linda Ludvigsson (ledamot): valberedningen@skoldkortelforbundet.se

Alla frågor som rör ditt medlemskap, inkl medlemsavgift och personuppgifter: medlemsregister@skoldkortelforbundet.se

Frågor som rör hemsidan: webmaster@skoldkortelforbundet.se

Press och PR: press@skoldkortelforbundet.se

Sköldkörtelförbundet
Box 5292
102 46 Stockholm

Organisationsnummer: 802017-7591

Plusgiro för gåvor 495 67 92 – 8 märk din betalning med ”gåva”.

Ladda ner vår informationsfolder file_download

Vår informationsfolder är framför allt framtagen med syftet att finnas på landets alla vård- och hälsocentraler. Och vi tar tacksamt emot din hjälp för att uppnå detta!

Genom att synas får vi inte bara möjlighet att hjälpa fler människor, utan blir med största sannolikhet även fler medlemmar. Och ju fler medlemmar vi är – desto större möjligheter har vi att påverka vården till det bättre!

Kanske även apotek, hälsokostbutiker, näringsterapeuter och liknande, är lämpliga platser. Vi vill dock att platserna där foldrarna placeras har med vård att göra. Vi vill också att du som medlem, innan du beställer, har fått tillåtelse att placera dem på denna plats. Foldern har måttet 105×224 mm.

Stort tack för din hjälp!

Våra viktigaste krav:

  • Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
  • Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
  • Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning (sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
  • Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
  • Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.

Detta intressepolitiska program för hälso- och sjukvårdsfrågor sammanfattar de viktigaste frågorna som Sköldkörtelförbundet arbetar för. Syftet med programmet är att på ett enkelt sätt kunna presentera intressefrågorna för politiker, myndigheter och beslutsfattare. Programmet är också framtaget för medlemmar och andra intresserade som vill ta del av förbundets principiella ståndpunkter. Denna version (2.0) är antagen av ett extra förbundsmöte i oktober 2018.

Intressepolitiskt program file_download

Vår förbundsstyrelse

Anna Bergkvist, ordförande
Christina (Tina) Fernerud Björklund, vice ordförande
Marie Karlsson, ekonomiansvarig
Ellinor Vestman, ledamot
Pernilla Tofft, ledamot
Christina Medin, ledamot
Birgitta Kihlberg, ledamot
Åsa Moe, suppleant
Marie Skuggvik, suppleant

Du når oss på fornamn.efternamn@skoldkortelforbundet.se

Vår valberedning

Sofie Ivarsson, sammankallande
Linda Ludvigsson, ledamot

Du når oss på valberedningen@skoldkortelforbundet.se

Våra revisorer

Ghalia Saidavi Lindberg, lekmannarevisor
Elisabeth Källman, lekmannarevisorssuppleant
Micaela Karlström, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ordinarie
Anders Karlén, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ersättare

Du når oss på revisorer@skoldkortelforbundet.se

Vårt kansli

Katarina Nydahl, verksamhetsledare, medicinskt sakkunnig (anställd)

Kontakt:  katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se

Maria Hallsten, medlemsregisteransvarig (ideell)

Kontakt:  medlemsregister@skoldkortelforbundet.se

Anna Cederwall Uhnbom, webbmaster (ideell & konsult)

Kontakt:  webmaster@skoldkortelforbundet.se
Läs mer om Annas bakgrund och företag här.

Katarina Fornander, skribent webb och sociala medier (ideell)

Kontakt: katarina@fysiomedia.se
Läs mer om Katarinas bakgrund och företag här.

Arbetsgrupper

Arbetsmarknad och skola

Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Sofie Ivarsson, Pernilla Stafsén, Maria Myrberg och Jenni Wahlström

Forskning
Pernilla Tofft (förbundsstyrelsen), Elisabeth Felling, Pia Ulvenblad och  Maria Mera.

Opinionsbildning och politisk påverkan
Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Katarina Nydahl (verksamhetsledare), Karin Malmström (förbundsstyrelsen), Johanna Look och Emese Gerentsér.

Patientföreträdare

Nationell arbetsgrupp (NAG) hypertyreos
Katarina Lunner

Internationellt ansvariga

Birgitta Kihlberg och Pernilla Tofft (båda förbundsstyrelsen)

 

Våra styrdokument

 

De nya stadgar som antagits 2017 innebär att Skölkörtelförbundet från 2018 har förbundsmöten vartannat år i stället för årsmöten. Det år det inte är förbundsmöte kallas det istället till förbundsråd, som har en mer informerande roll gentemot medlemmarna och en rådgivande roll gentemot förbundsstyrelsen.

Protokoll förbundsmöte 2022

Protokoll förbundsråd 2021

Sköldkörtelförbundet har nu lämnat sina synpunkter på remissversionen av det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer och hypertyreos.

Du kan ta del av hela remissvaret med patientföreningens synpunkter och förslag på åtgärder nedan.

Sköldkörtelförbundet består av länsföreningar ute i landets kommuner och regioner. Utan dessa föreningar skulle riksförbundet ha svårt att nå ut till alla medlemmar. Behovet av att ses och prata om utmaningar kopplat till sin sjukdom är svårt att tillgodose nationellt och där fyller föreningarna en viktig funktion! Lika så styrs vården av politiker i våra regioner och här gör våra länsföreningar ett stort arbete med att träffa och påverka beslutsfattare för en bättre vård för alla som lever med sköldkörtelsjukdom.

Saknar du en förening där du bor?

Hur gör man då om man saknar en förening där man bor? Jo man startar en! Att driva förening ska vara enkelt och lustfyllt, vi gör det tillsammans och stöttar varandra. För att underlätta har vi skapat ett par av de dokument man behöver när man startar upp en förening.

Ni får hjälp från förbundsstyrelsen med utskick till alla medlemmar i länet inför ert första årsmöte och givetvis även innan dess om ni vill kolla av intresset genom ett första medlemsmöte.

Kontakta oss!

Är du intresserad av att vara med och starta en förening där du bor – kontakta oss så berättar vi mer.

Mejla till förbundsordförande: anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se

Vi är medlemmar i det internationella nätverket för patientföreningar för sköldkörtelsjukdomar – Thyroid Federation International, TFI

location_on

Hitta en förening nära dig

Kontakta någon av våra föreningar nära dig.

Gävleborgs län

Visa förening

Hallands län

Visa förening

Jämtlands län

Visa förening

Kalmar län

Visa förening

Skåne län

Visa förening

Stockholms län

Visa förening

Värmlands län

Visa förening

Västerbottens län

Visa förening

Västra Götalands län

Visa förening

Örebro län

Visa förening

Östergötlands län

Visa förening

Så arbetar vi för ett friskare liv

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare,  läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Ett av flera mål vi arbetar för är etablerande av kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom med specialistmottagningar (sköldkörtelkliniker), där det samtidigt bedrivs forskning – sådana kompetenscentra för sköldkörtelsjukdom behövs, och saknas idag helt!

Sköldkörtelförbundet arbetar ideellt för att: