[lead]Naturligt sköldkörtelhormon (natural desiccated thyroid, NDT) har använts som medicin vid hypotyreos sedan början av 1900-talet och var standardpreparat fram till att Levaxin (levotyroxin, T4) tog över marknaden på 1980-talet. NDT utvinns från sköldkörtlar från gris inom livsmedelsproduktionen, som renas för att eliminera risk för virus/mikrober och sedan frystorkas.[/lead]

NDT innehåller alla de hormoner som en frisk mänsklig sköldkörtel tillverkar (T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin). Många patienter som inte uppnått symtomlindring på syntetiska preparat och som får möjlighet att prova NDT, upplever en betydande förbättring – det är därför viktigt att få en individanpassad vård.

Licens

För att få läkemedel med NDT utskrivet krävs i dagsläget att en läkare skriver en licensmotivering och ett apotek ansöker om licens för att få sälja NDT till patienten. Licensmotivering kan skrivas av vilken läkare som helst med förskrivningsrätt. Läs mer om licensansökan på länken i menyn till höger. Drygt 1300 personer i Sverige fick NDT på licens år 2019. Se statistik för de senaste åren fram till 2017 här. Läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon säljs på licens under bl a följande amerikanska läkemedelsnamn: Armour Thyroid (USP) från Allergan, Nature-Throid (USP) från RLC Labs, och kanadensiska Thyroid från Erfa. I Sverige såldes tidigare naturligt sköldkörtelhormon under märket Thyranon, som avregistrerades 1990.

NDT är kontrollerat och stabilt

Exempel på argument som ofta används för att inte förskriva NDT är att dessa läkemedel skulle vara ”osäkra”, ”okontrollerade” och ”variera i styrka/”vara instabila”. Dessa är argument som baseras på hur det var långt tillbaka i tiden (före 1985), men som av någon anledning envist lever kvar.

De NDT-läkemedel (från USA) som förskrivs på recept idag (på licens) framställs enligt USP-standard med avseende på styrka, renhet, stabilitet och under lika strikt kontroll som alla andra läkemedel. Dessa är specificerade för sitt innehåll av både T3 och T4, t ex innehåller 60 mg Armour Thyroid (USP) 38 mcg T4 och 9 mcg T3, och kontrolleras både inom och mellan batcher. Liksom för syntetiska T4- och T3-preparat tillåts viss variation vilken är specificerad och kontrolleras för.

Däremot är det känt att kosttillskott som innehåller NDT/sköldkörtelextrakt kan variera i styrka. Dessa kontrolleras heller inte på samma sätt som läkemedel med NDT. 

NDT ingen smittkälla

Det finns inte ett enda dokumenterat fall om att NDT skulle ha varit smittkälla för någon sjukdom. Har din läkare sagt att NDT kan ge ”galna ko-sjukan”? Läs mer om detta här.

Hillary Clinton väljer NDT

Enligt Hillary Clintons hälsodeklaration (2015) är hennes hälsa utmärkt och det framgår att hon för sin hypotyreos behandlas med NDT-preparatet Armour Thyroid. Om NDT skulle vara ett farligt läkemedel och på flera sätt underlägset syntetiskt T4, är frågan hur det kommer sig att USA:s tidigare första dam, utrikesminister och presidentkandidat får tillåtelse att, och själv väljer, att behandlas med NDT, och inte T4?

43 NDT-berättelser från medlemmar i SKÖF

Berättelser som med fördel kan överlämnas till läkare som av någon anledning inte tror på individanpassad behandling av hypotyreos. Klicka här!

Forskning

Har du fått höra av din läkare att det inte finns någon evidens (vetenskapliga bevis) för att behandling med NDT skulle vara bättre för patienten än Levaxin, att NDT-behandling (eller kombinationsbehandling med T3/Liothyronin) leder till hjärtproblem och är skadligt för dig på flera sätt? I så fall är du inte ensam. Men sanningen är att nyare forskning motbevisar dessa faktoider*.

Faktoid = osanning som behandlas som en sanning.

Patienterna väljer NDT i en randomiserad kontrollerad studie (2013)

Efter studiens slut fick patienterna välja vilken medicinering de föredrog, och nära hälften (48,6 %) av studiens patienter föredrog att få fortsätta med NDT. 18,6 % föredrog T4 och 32,9 % hade ingen preferens. Studien är en dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie, en sk RCT-studie som därmed är av högsta möjliga forskningskvalitet. Även SBU refererar till denna studie, läs mer om detta här.

Författarnas slutsats: ”Resultatet av denna korttidsundersökning med ett relativt litet antal försökspersoner indikerar att sköldkörtelhormonbehandling med NDT en gång per dag istället för levotyroxin ger en måttlig viktnedgång och möjliga förbättringar av symtom och mental hälsa utan märkbara sidoeffekter. Studier med längre varaktighet kommer att klargöra effektiviteten och säkerheten av NDT.” Till artikeln Desiccated Thyroid Extract Compared With Levothyroxine in the Treatment of Hypothyroidism: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study, publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, JCEM. Läs mer om studien här.

Likaså i en studie med 154 patienter från 2014, med slutsatsen: ”AT-behandling (Armour Thyroid) föredrogs framför T4-behandling av 78% av patienterna med hypotyreos i subgruppen med kvarstående subjektiva besvär på T4-behandling. Inga allvarliga ogynnsamma händelser noterades under AT-behandling, där 30 personer 65 år eller äldre var inkluderade. AT kan vara ett förnuftigt alternativt att välja för att behandla denna subgrupp av hypotyreospatienter.” Till artikeln Conversion to Armour Thyroid from Levothyroxine Improved Patient Satisfaction in the Treatment of Hypothyroidism, publicerad i Journal of Endocrinology, Diabetes & Obesity.

Ett problem med jämförande behandlingsstudier är att man i studierna randomiserat (gjort ett slumpmässigt urval av) hela patientgruppen, dvs även de som mår bra på standardbehandlingen. Vad man istället skulle göra är studier avgränsade till patienter som inte mår bra på standardbehandlingen – då skulle resultatet säkerligen bli ett annat. I de jämförande behandlingsstudier som finns idag kan man ofta se ett annat resultat än det slutliga just i subgrupper med patienter som inte mår bra på standardbehandlingen.

Flera studier (ett urval) som visar fördel NDT

Det finns också studier på råttor som visar att Levaxinbehandling inte återställer metabolismen (ämnesomsättningen) på vävnadsnivå/cellnivå, utan för att detta ska uppnås och för att metabolismen ska kunna jämföras med friska, krävs behandling innehållande T3 (som NDT). Här är en sådan studie.

Och här exempel på en studie på människor som behandlas med Levaxin, som genom kvarstående symtom och kliniska parametrar visar på att Levaxinbehandling inte återställer metabolismen på vävnadsnivå/cellnivå. Läs mer om studien här.

Det finns också mängder av patientundersökningar som visar fördel NDT. En av dem, från 2018, är en webbundersökning bland 11 166 amerikanska sköldkörtelpatienter utförd på uppdrag av American Thyroid Association (ATA). Den visar att av patienter som medicinerar med dagens standardbehandling Levaxin mot underfunktion i sköldkörteln, är andelen fullständigt nöjda bara hälften jämfört med patienter som medicinerar med den tidigare standardbehandlingen. Läs mer om undersökningen här.

Sköldkörtelförbundets motsvarande patientundersökning med 2753 personer med hypotyreos, utförd i slutet av 2016, visar att de som behandlas med andra behandlingsmetoder – såsom tillägg av syntetiskt T3 (Liothyronin) eller med det naturliga sköldkörtelhormonet NDT – uppvisar bättre respektive mer än dubbelt så bra symtomlindring som standardpreparatet Levaxin (43 % blev helt av med sina symtom på NDT, jämfört med 20 % på Levaxin). Läs mer om undersökningen här.

Är NDT skadligt på lång sikt?

Trots att NDT från början av 1900-talet fram till 1980-talet var standardpreparatet över hela världen och har använts av hundratals miljoner människor, finns det läkare som befarar medicinska risker med långvarig användning av detta läkemedel – det saknas ju långtidsstudier på området. 2018 kom så äntligen en studie där forskare följt upp patienter på NDT eller kombinationsbehandling med T4(Levaxin/Euthyrox)+T3(Liothyronin) under en längre period. Slutsatsen av studien: Sådan behandling visade sig fördelaktig för patienter som inte har återfått hälsan på T4-behandling (Levaxin/Euthyrox) och den är säker. Ingen ökad risk för förmaksflimmer, hjärt-kärlsjukdom eller dödlighet kunde ses.

Detta är enligt forskarna DEN ENDA(!) så kallat retrospektiva studien på området, uppföljningstiden ligger på mellan 1–111 månader (111 månader vilket är 9,25 år enbart en patient) och med en medel-uppföljningstid på 27 månader vilket är 2,25 år. Tidigare studier har enbart varit på upp till några månader.

Viktiga slutsatser: ”This is the only retrospective study reported to use long-term (mean 27 months) thyroid replacements with combination therapy and to compare between the two forms of therapy: synthetic and natural. For patients undergoing either therapy, we did not identify additional risks of atrial fibrillation, cardiovascular disease, or mortality in patients of all ages with hypothyroidism.”

”Combination therapy of LT4 and LT3 has remained an experimental treatment that can be used at the physician’s discretion. Our observational study concludes that for a subset of patients who feels suboptimal on LT4 monotherapy, synthetic therapy is beneficial and safe in controlling hypothyroid symptoms and improving quality of life.”

”On the Medical Outcomes Study Short Form-20 questionnaire, >92% answered feeling “excellent, very good, or good” when questioned about their health while undergoing thyroid replacement compared with levothyroxine alone.” (Thyroid replacement = behandling med NDT eller T4/T3).

”Patients were asked via the telephone whether they felt better on combination therapy when compared with previous monotherapy. Many patients did emphasize “feeling better on combination therapy.”

Här hittar du studien.

Nackdelarna med denna studie är att forskarna i andra stycket här ovan skriver ”synthetic therapy” – eftersom de i studien kan se att syntetisk kombinationsbehandling med T4/T3 har lika god effekt som NDT så ser de förmodligen dessa behandlingar som likvärdiga och rekommenderar då enbart den ”enklare”, syntetiska (icke-licensbelagda) T4/T3-behandlingen. Det är synd att de inte även skriver ”or DTE” (DTE = NDT). En annan nackdel med studien är att doserna de använt är låga: NDT-dos på i snitt bara 0,5 grain eller T4+T3 på 75+5 mkg. Men just meningen: ”For patients undergoing either therapy, we did not identify additional risks of atrial fibrillation, cardiovascular disease, or mortality in patients of all ages with hypothyroidism.” är mycket bra att kunna referera till – då detta är ett ytterligare argument som läkare ofta använder mot NDT. Samt att patienterna rapporterar att de mår bättre på kombinationsbehandling (NDT eller T4/T3) jämfört med levotyroxin!

Har du förslag på fler studier som visar fördelar NDT jämfört med Levaxin, som du tror att patienter kan ha nytta av i sin kommunikation med läkare och som bör in på denna sida? Skicka då länk till studien samt gärna även utdrag av det viktigaste från studien enligt dig, till: webmaster(a)skoldkortelforbundet.se