Läkemedlen som påverkar sköldkörteln

Låga sköldkörtelvärden kan ha många orsaker. En av dem är att läkemedel du står på förändrar nivån av det hormon som stimulerar sköldkörteln, TSH. Andra läkemedel och kosttillskott kan påverka upptaget av sköldkörtelhormon hos dig som får behandling med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox). Tala med din läkare eller farmaceut på apoteket om du misstänker att ett läkemedel du tar påverkar din sköldkörtel eller behandling. 

Vissa läkemedel har en direkt påverkan på sköldkörtelfunktionen. En del läkemedel påverkar sköldkörtelns funktion genom det påverkar funktionen av TSH i sköldkörtelcellerna eller i hypotalamus. Det är mer ovanligt att läkemedel orsakar central hypotyreos (låga sköldkörtelvärden på grund av rubbning i hypofysen eller i hypotalamus).

Andra läkemedel kan påverka behandlingen av en underfungerande sköldkörtel (hypotyreos), till exempel genom att de påverkar upptaget av levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) från tarmen.

Läkemedlen som påverkar sköldkörteln

Grupper av läkemedel som påverkar sköldkörteln är till exempel

  • glukokortikoider (oftast kortison)
  • dopaminagonister
  • somatostatinanaloger
  • rexinoider.

De läkemedel som brukar kallas kortison ingår i en läkemedelsgrupp som heter glukokortokoider. De används bla för att minska inflammation och hämma immunförsvaret. Kortison är ett viktigt läkemedel som används vid många olika sjukdomar och besvär.

Dopaminagonister är ett läkemedel som aktiverar dopaminreceptorerna genom att verka på samma sätt som neurotransmittorn dopamin. Det används för att behandla parkinsons sjukdom och restless legs.

En ny typ av hormonreceptoragonister, kallade rexinoider, orsakar kliniskt signifikant central hypotyreoidism hos de flesta patienter. Rexinoider används för att bota vissa cancerformer. Noggrann övervakning av TSH och fria T4-nivåer är viktig.

Somatostatinanaloger är syntetiskt tillverkade hormoner som saktar ned produktionen av hormoner, speciellt tillväxthormon och serotonin.

Metformin, som används för behandling av diabetes,  kan påverka sköldkörtelfunktionstester och TSH-nivåer hos patienter som får behandling med levotyroxin. Övervakning av TSH och fria T4-nivåer rekommenderas för patienter som tar båda metformin och levotyroxin.

Lista med läkemedel att kolla av 

Tabellen nedan är en lista över läkemedel och läkemedel som påverkar patienter som behandlas med levotyroxin (oftast Levaxin).

Kolestyreamin: används för att sänka förhöjda halter av blodfetter när dietbehandling inte haft tillräcklig effekt. Vid hudklåda orsakad av hinder i gallgångarna. Vid diarre orsakad av för mycket gallsyror i tarmen.

Kolestipol: Används vid förhöjda blodfetter

Sukralfat: Används vig magsår för att såret ska läkas snabbare.

Raloxifene: Används för att behandla och förebygga benskörhet hos kvinnor efter menopausen.

Phenobarbitol: används för att förkorta kramper vid epilepsi.

Phenytoin: motverkar kramper vid epilepsi.

Carbemazepine: används för epilepsi, vissa former av ansiktssmärta samt alkoholabstinens.

Rifampicin: antibiotikum som används för att behandla tuberkolos.

Timazol: används för att hämma sköldkörtelns bildning av hormon. Används vid hypertyreos.

Propranolol:  Används vid högt blodtryck, kärlkramp, störningar i hjärtrytmen, skydd av hjärtat efter infarkt, migrän, vissa sköldkörtelsjukdomar så som tyreotoxikos och hypertyreos. , förtjockad hjärtmuskel, blödning i matstrupen orsakad av högt blodtryck i lever.

Östrogen: lindring av symptom efter menopausen.

Raloxifen: förhindra och förebygga benskörhet efter menopausen

Tamoxifen: används vid bröstcancer.

Methadone:

Milotane: kortidsbehandling för jetlag och sömnlöshet hos barn och ungdomar.

Flourouracil: behandla cancer.

Androgener : manliga könshormoner.
Nikotisyra : Används för att sluta röka.

Av: Sköldkörtelförbundets arbetsgrupp för forskning 

Sköldkörtelförbundet har flera arbetsgrupper där personer arbetar ideellt för att hjälpa andra med sköldkörtelsjukdom. En av dessa är arbetsgruppen för forskning. Gruppen går regelbundet igenom aktuell forskning och sammanställer den i en mer lättillgänglig form. 

Referens:

Haugen BR. Drugs that suppress TSH or cause central hypothyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;23(6):793-800. doi: 10.1016/j.beem.2009.08.003. PMID: 19942154; PMCID: PMC2784889.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19942154/

 

Publicerad den:

Mer Läkemedel