[lead]Vanligtvis förskrivs endast läkemedel med hormonet T4 (Levaxin eller Euthyrox) till patienter med hypotyreos, vilket kallas för monobehandling. Kombinationsbehandling betyder att man medicinerar med både T4 och det mer aktiva hormonet T3.
[/lead]

Om du är så kallat välinställd på T4 men fortfarande har symtom, kan du diskutera med din läkare och be om att få prova kombinationsbehandling med T3 – och därmed få en mer individanpassad vård.

Liothyronin

T3 säljs under varumärket Liothyronin i Sverige. Det kan skrivas ut av vilken läkare som helst med förskrivningsrätt. Under 2021 fick 12 700 personer i Sverige Liothyronin utskrivet. Se statistik för de senaste åren här. Tabletterna finns endast i dosen 20 mikrogram, vilket kan vara för mycket att börja med. Oftast kan man starta med en fjärdedels tablett under en tid, för att sedan långsamt höja. Vissa behöver även fortsatt dela upp sin dos under dagen. Om man får för mycket T3 i kroppen kan man redan samma dag reagera med hyperaktivitet, oro, irritabilitet, darrighet, svettningar, feber, hjärtrusning, diarré, sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Man kan behöva justera ner dosen T4 när man börjar med T3. För en dagbok över ditt mående, så hittar du snart rätt dos.