Vår förbundsstyrelse

Anna Bergkvist, ordförande
Christina (Tina) Fernerud Björklund, vice ordförande
Marie Karlsson, ekonomiansvarig
Anna-Maria Watz, ledamot
Pernilla Tofft, ledamot
Rosalie Carlén, ledamot
Carina Bryntesson, suppleant
Karin Malmström, suppleant

Du når oss på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Vår valberedning

Sofie Ivarsson, sammankallande
Berith Wiklund, ledamot
Anna Sundin, ledamot
Linda Ludvigsson, suppleant

Du når oss på valberedningen @ skoldkortelforbundet.se

Våra revisorer

Jenna Häivälä, lekmannarevisor
Ghalia Saidavi, lekmannarevisor
Micaela Karlström, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ordinarie
Anders Karlén, Allegretto revision, auktoriserad revisor, ersättare

Du når oss på revisorer @ skoldkortelforbundet.se

Vårt kansli

Katarina Nydahl, verksamhetsledare, medicinskt sakkunnig (anställd)

Du når Katarina på fornamn . efternamn @ skoldkortelforbundet.se

Maria Hallsten, medlemsregisteransvarig (ideell)

Du når Maria på medlemsregister @ skoldkortelforbundet.se

Anna Cederwall Uhnbom, webmaster (ideell & konsult)

Du når Anna på webmaster @ skoldkortelforbundet.se
Läs mer om Annas bakgrund och företag här.

Katarina Fornander, skribent webb och sociala medier (ideell)

Du når Katarina på katarina @ fysiomedia.se
Läs mer om Katarinas bakgrund och företag här.

Arbetsgrupper

Översätta aktuell forskning
I denna ingår bland andra Pernilla Tofft (förbundsstyrelsen), Elisabeth Felling, Pia Ulvenblad, Maria Mera, Petra Lagerkvist och Katarina Lunner.

Opinionsbildning och politisk påverkan
I denna ingår bland andra Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Katarina Nydahl (verksamhetsledare), Karin Malmström (förbundsstyrelsen), Johanna Look och Emese Gerensér. Fler deltar beroende på behov och teman på specifika möten.

Patientföreträdare

Nationell arbetsgrupp (NAG) hypertyreos
Katarina Lunner

Regionalt processteam hypertyreos, Västra Götalandsregionen
Ingalill Rosell-Hedberg