15 tips som hjälper dig att må bättre vid sköldkörtelsjukdom

Många patienter med sköldkörtelsjukdom mår dåligt och lever med kvarstående symtom trots behandling. Här är Sköldkörtelförbundets tips på hur man kan gå tillväga om man inte får hjälp.

 1. Läs på. Lär dig så mycket som möjligt om sjukdomen.
 2. Prata med andra med samma sjukdom. Du är inte ensam. Det är många som kämpar med kvarvarande symtom och söker efter bättre vård. Sköldkörtelförbundet har mycket information på hemsidan. 
 3. Ta ansvar för att förbättra ditt mående. Delta aktivt i din behandling.
 4. Du kan göra mycket på egen hand, i väntan på läkarkontakt eller parallellt med befintlig medicinsk uppföljning. Anpassa din livsstil för att underlätta läkning och få symtomlindring.
 5. Välj antiinflammatorisk kost för att avlasta kroppens immunförsvar, stötta mag-tarmhälsan och minska risken för näringsbrister.
 6. Ta kompletterande blodprover på järnpanel, vitamin B12, folat, homocystein och D-vitamin för att utesluta näringsbrister.
 7. Var extra noggrann med att sova tillräckligt mycket.
 8. Minska känsligheten för stress med korta pauser, skogspromenader, mindfulness eller yoga.
 9. Det är gynnsamt med motion för immunförsvar och allmänhälsan. Tyvärr är det många som mår sämre efter fysisk aktivitet och behöver lång återhämtning. Träna på en nivå som du klarar av. Lyssna på kroppen.
 10. Ta med din partner eller en vän som stöd under läkarbesöket. Känner man sig missförstådd eller osäker är det skönt med support. Kan även vara en bra hjälp för att minnas vad som blev sagt under besöket.
 11. Dessa blodprover bör följas upp regelbundet: TSH, fritt T4, fritt T3 och antikroppar. Vara noga med att spara dina provtagningsresultat så att du kan förstå och följa upp ditt mående.
 12. Säkerställ att du får optimal behandling inför planerad graviditet. För ökad fertilitet och minskad risk för missfall.
 13. Sköldkörtel- och klimakterieproblem kan pågå samtidigt. Då behöver man utreda vad som är vad.
 14. I den bästa av vårdvärldar får man träffa en läkare som skapar sig en klinisk uppfattning och anpassar behandlingen till varje patient genom utökade blodprover, patientens beskrivning av symtom samt kroppsliga undersökningsfynd (som puls, blodtryck, hudens värme och fuktighet, lätt skakighet eller långsamma reflexer).
 15. Just nu uppfattar Sköldkörtelförbundet att det är de privata vårdaktörerna som leder utvecklingen för sköldkörtelsjukdom. Det finns enskilda privatpraktiserande läkare som är specialiserade och de senaste åren har även ett flertal mottagningar etablerats: Integrativa kliniken, Medichecks Sköldkörtelklinik som är online (medicheck.se) och två funktionsmedicinska mottagningar – 2Heal Medical (2-heal.com) och Funmed (funmed.se). Sköldkörtelförbundet ser fram emot att individanpassad vård ska erbjudas på bred och jämlik front i alla Sveriges regioner.

Publicerad 24 januari 2020, uppdaterad 14 september 2022

Publicerad den:

Mer Patientberättelser